PANDORA I
306 PANDORA I EFFET BOIS MARRON / / ACIER OR BROSSE - PANDORA I
306 PANDORA I EFFET BOIS MARRON / / ACIER OR BROSSE - PANDORA I
306  EFFET BOIS MARRON / / ACIER OR BROSSE
Réference
306 PANDORA I

Couleur
EFFET BOIS MARRON / / ACIER OR BROSSE

Matière
CARTON + PLEXYGLASS

Taille
52 / 21