RANYA
BLEU RANYA BLEU - RANYA
BLEU RANYA BLEU - RANYA
BLEU  BLEU
Réference
BLEU RANYA

Couleur
BLEU

Matière
NYLON / TITANE

Taille
52 / 20